سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

چگونه میتوانیم به خواسته هایمان برسیم؟

  • 20 مرداد 1396
  • 1610
  • 0
چطور آنچه را که میخواهیم بدست آوریم؟
گرد آوری و ترجمه: اکبر بنائیان
مرداد ماه 1396
راه های ارتباط با مترجم :
سایت ذهن ثروتمند :
www.zehneservatmand.com
کانال گنج کتاب:
t.me/fekrefaravani
ایمیل مترجم :
info@zehneservatmand.com
همراه :
09125309032
 
نکات و تکنیکهائی در رابطه با به دست آوردن آن چیزهائی که مورد در خواستمان هستند.
تجسم؛ یکی از بهترین و قدرتمندترین ابزار؛ جهت تنظیم و جذب آن چیزیست که میخواهید بدست آورید.
با این حال اکثر مردم از چگونگی یک تجسم صحیح بیخبرند. با یادگیری روش صحیح اجرای این تکنیک
؛ شما میتوانید نتایج برجسته ای را در کسب موفقیت آنچه میخواهید داشته باشید کسب کنید.
در ابتدا شما باید بطور مشخص و همواره ؛ آنچیزی را که خواسته شما است ؛ تجسم کنید. شما نمیتوانید
که از آنچه میخواهید مطلع باشید ولی تصاویر پراکنده ای از آنرا در ذهن خویش داشته باشید. زمانیکه
شما با کسی در حال یک مکالمه تلفنی هستید ؛ بیش از 10 بار آنچیزی را که در حال گفتنش هستید؛
برای خود مجسم میکنید. زمانیکه شما بطور عمیق فکر میکنید در واقع در حال تجسم هستید. هنگامیکه
نگران پرداخت بدهی خود هستیدو یا در حال فکر کردن به شیوه ای از زندگی که واقعا مطلوبتان میباشد
هستید؛ و یا به هر آنچه که دوست دارید ؛ در حال فکر کردن هستید ؛ شما در حال تجسم میباشید.
قسمت مشکل مسئله اینست که شما بتوانید با کمک نیروهای خلاق خود ؛ آنچیزی را که قلبا خواهانش
هستید به سمت خود جذب کنید. و این همان جائیست که اکثر افراد دچار اشتباه و خطا میگردند.
در اینجا یک آزمون بزرگ ؛ برای کمک به شما در درک موثرترین روش تجسم وجود دارد. به آخرین
باری که غرق در فکر خودتان بودید بیندیشید؛ حالا سعی کنید آنچیزی را که در آنزمان حس میکردید؛ به
یاد آورید. اگر شما میتوانستید با آنزمانی که در حال تفکر بودید؛ یک تماس تلفنی میگرفتید متوجه این
موضوع میشدید که در آنحال؛ شما غرق در خودتان بودید و از هرکس و هر چیزی در اطراف خود بیخبر
بودید.شما این اجازه را به خودتان میدادید که آنچه را که بطور شفاف حس میکردید؛ تجسم نمائید. و این
برای شما مثل یک تجربه واقعی بود. " اینست قدرت یک تجسم واقعی"
هر وقت مردم از من در مورد آنچیزهائیکه میخواهند بدست آورند ؛ سئوال میکنند من به آنها میگویم
تجسم در این حالت ؛ درست مثل تجسم شما در زمانی استکه در خودتان حس ترس و نگرانی دارید و بر
اثر آن ؛ ذهن شما در آن لحظات فقط این تصاویر را میبیند و بر روی سایر مسائل قفل میشود.
اگر شما بخواهید از این حالت رد شوید؛ باید آنچه را که برایتان اتفاق افتاده است؛ بدست فراموشی
سپرده و پس از آن؛ مجددا تصاویری با جزئیات کامل و با حس تمام ؛ در ذهنتان خلق کنید.
سعی کنید که با یک حس کامل ؛ در فکر و رویای خود غرق شوید. هر زمان که مشاهده نمودید افکار
مزاحم و پراکنده میخواهد شما را از رویاهایتان دور کند ؛ باید آنقدر توانائی داشته باشید که دوباره به
ذهن خود تغییر جهت داده و همواره کوشش کنید که ذهنتان را در راستای نگه داری و حفظ افکار
مربوط به خواسته و رویا هایتان ؛ فعال نمائید.
ابزار و تکنیکهای گوناگونی جهت تقویت و توسعه توانائی های شما در راستای تجسم خواسته هایتان
وجود دارد. اگر شما از تکنیک صحیح و درست کمک بگیرید؛ میتوانید همواره با جذبه فراوان ؛به سمت
تجسم خواسته های خود؛ کشیده شوید.
ظاهر سازی )تجسم قوی( نتیجه افکار شما بوده و یک راه بسیار عالی برای جذب خواسته های مورد
نظرتان میباشد. اگر شما ؛ دانشجوئی با تجسم قوی باشید؛ این مسائل به نظرساده میآید. ولی باید گفت
که قویا باید به آنچه که باور داریم ؛ عمل نمائیم و در واقع با این باور قوی زندگی کنیم.
آیا آنچه را که ما بر روی آن تمرکز مینمائیم؛ همان چیزیست که آنرا ؛تجسم مینمائیم؟
چرا متوقف نمیشویدو دقیقا روی همان کاری که در حال انجامش هستیم ؛ تجسم نمیکنید؟ چه احساسی
دارید راجع به چیزی که دقیقا در حال تجسمش هستید . باید فکر کنید که در حال انجام آن کار میباشید.
درست شبیه چیزی که خودمان انرا ایجاد کرده ایم.
ممکن است شما در مورد بعضی موارد ؛ مشکوک باشید. باید این حس را داشته باشید که شما در زمینه
تجسم کردن ؛ یک فرد حرفه ای میباشید. بعضی از چیزهائی که اغلب افراد تمایل به داشتن آنها در
زندگی دارند عبارتست از : روابط عاشقانه ؛ یک شغل موفق؛ سلامتی عالی ؛ خانه زیبا و یک ماشین
جدید. اکثر افراد فقط رویای این چیزها را دارند. اما در عمل آنها را بدست نمی آورند و آنچه که این افراد
درک نمیکنند اینست که تمام این چیزها را میتواننداز طریق فکر و قدرت تجسم بدست آورند.
ظهور و آشکار کردن یک آرزو در واقع یک علم است. قوانینی هستند که ظاهر سازی آرزوی شخصی
را از ابتدای آن کنترل میکنند.هر شخصی میتواند رویای خود را توسط آنها به واقعیت تبدیل کند. این امر
ممکن است به نظر خیلی از افراد ؛ باور نکردنی باشد؛ اما حقیقت اینست که بسیار واقعیست.
قانون وفور :
هر چیزی را که شما در ذهن خود ؛ تمایل به داشتنش آن هستید؛ توسط ذهنتان ؛ به افکاری در زندگی
تبدیل میگردد. در واقع افکار شما تجسم میابد. بنابراین برای کسب آنچه که در زندگی واقعا طالبش
هستید؛ باید ابتدا ذهنتان را در راستای آن تنظیم کنید. بعبارتی توانمند شدن در مهارتهای توسعه شخصی
؛ یک امر حیاتی بوده که به شما کمک میکند که از نظر روحی و روانی ؛ یک فکر را تبدیل به یک جسم
قابل روئیت در زندگیتان نمائید.
شما میآموزید که چگونه آنچه را که در زندگی انتظار تغییرش را دارید ؛ بتوانید تغییر دهید. ما در جهانی
از فراوانی و نعمت زندگی میکنیم. گرچه بنظر خیلی از افراد؛ این جهان سر شار از فقرو کمبود است.
افرادی که در این زمینه؛ استعداد و لیاقت بیشتری از خود نشان میدهند؛ هموار از جهان وفور نعمت ؛
مستحق در یافت هدایای بیشتری میباشند. اگر شما دارای افکار خوبی در این زمینه نیستید؛ جای هیچ
نگرانی وجود ندارد. شما میتوانید مهارتهائی را برای کنترل افکار خود بیاموزید. افکاری که میتواند
برای شما ؛ یک زندگی توام با ثروت؛ استقلال مالی و موفقیت را بهمراه داشته باشد.
فراوانی فقط به معنای انباشت ثروت مادی نیست. بلکه خوشبختی؛ آرامش ذهن؛نظم و هماهنگی در
زندگی؛ سلامت کافی در روابط عاشقانه و داشتن یک حس قوی از خود واقعیتان؛نیزبخش موجودی از
این فراوانی موجود در کائنات است. این فراوانی ؛ فقط زمانی در زندگی یک فرد بوقوع میپیوندد؛ که او
بتواند بسهولت ؛ جریان فکری آزاد را در خود و افکارش برقرار نماید.راه های دیگری نیز برای افزایش
فراوانی در زندگی وجود دارد ازجمله: مراقبه و تفکرویا انجام کارهای داوطلبانه جهت خدمت به دیگران.
همواره ذهنی باز داشته باش و امکانی جدید را برای خودت ایجاد کن. سعی کن خودت را با تاثیرات
مثبتی که از اطرافیان میگیری محاصره نمائی. افکارت را کنترل و از رویاهایت ؛ همین امروز لیستی
تهیه نما. همواره سعی کن؛ نگاهی به اطرافیان و تجربیاتی که کسب کرده ای نیز داشته باش.
اگر میتوانیم رو به جلو حرکت کنیم ؛ بخاطر باور داشتن ؛ چیزهائی است که میخواهیم به آنها دست
بیابیم. حتی میتوانیم به تغییر دادن چیزهائی دست بزنیم که هم اکنون در اختیار ما هستند. ممکن است
این سئوال پیش بیاید که چیزی را که هم اکنون موجود و در اختیار ماست چگونه تغییر دهیم؟ جواب این
سئوال اینست : شما باید فقط روی آنچیزی که میخواهید بشوید و یا داشته باشید؛ تمرکز کنید. در واقع
حس مثبتی نسبت به داشتن آن پیدا کنیدو سعی نمائید این حس را به بدن خودتان منتقل کنید. بر عکس
این موضوع اینست که شما نتوانید راجع به چیزی که خواهانش هستید؛ تمرکز داشته باشید و این نکته
بسیار مهم است.
البته به این فکر کنید که تجربیات قبلی شما ممکن است بیشتر در مورد چیزهائی بوده است که آنها را از
دست داده اید؛ که باید برای تغییر این نوع طرز فکر تمرین کنید.در مورد چیزهائی که به آسانی یا سختی
بدست آورده اید فکر کنید؛ استفاده از این تجربیات ممکن است شما را به سطوح عمیقتری از تمرکز
کردن برساند.
شروع به انجام اقدامات الهام بخش؛ راجع به آنچیزی که میخواهید بدست آورید بکنید. اقدام الهام بخش
به معنی اقدامیست که با داشتن آگاهی کامل نسبت به آن ؛ باعث ایجاد یک حسی در ما میگردد که در
جهت نیل به آن خواسته ؛ رو به جلو گام برداریم. اقدام آگاهانه یعنی اینکه ما کاملا انگیزه فعالیت را
داشته و با ندا های منفی و عقاید محدود کننده که میخواهند ما را در مسیر رو به جلویمان متوقف و یا
تغییر جهت بدهند ؛ برخورد نمائیم. ما باید با ایمان و اعتماد به نفس کامل در جهت دست یابی به
اهدافمان ؛ گام برداریم.
ساده ترین روش جهت پیروی نکردن از عقاید منفی اینست که آنرا نادیده گرفته و سریعا آنرا با یک ایده
مثبت جایگزین کنیم. این روش ممکن در بعضی موارد تکراری باشد ولی ارزش انجام دادنش را دارد.
تکنیکهای دیگری نیز در جهت تغییر باورهای منفی وجود دارد که در مراحل بعد گفته میشود. در ابتدا با
مهمترین چیزی که وجود دارد ؛ شروع میکنیم.
اقدام شما زمانی که آگاهانه است؛ یعنی اینکه شما از آنچه را که خواهان بدست آوردنش هستید ؛ حمایت
میکنید. زیرا اگر شما راهی را از روی ناآگاهی بروید مطمئنا متوقف و در ادامه مجبور به عقب گرد
خواهید شد. چه منابعی را میتوانید آگاهانه انتخاب کنید که شما را همواره در مسیر رو به جلو نگاه دارد
و به شما در رسیدن به مطلوبتان کمک کند؟
چیز های زیادی در رابطه با رشد شخصی خودتان باید بیاموزید. شما باید به استعداد های مشخصه خود
بعنوان ابزار پیشرفت ؛ آگاهی کامل داشته باشید. وقتی شما روی استعداد های ذاتی خود کار کنیدو آنها
را به ظهور برسانید ؛ میتوانید از این توانائی و تجربیات شخصی کمک فراوانی بگیرید.
جاذبه یک ابزار بسیار قدرتمند؛ برای آنچه که میخواهید بدست آورید میباشد. اگر راه استفاده درست از
آنرا بدانید. مردم در طول روز با یکدیگر در تعاملند و در واقع نیازهای یکدیگر را برآورده میکنند. پس
شما براحتی میتوانید آنچیزی را که میخواهید ؛ بدست آورید؛ در صورتیکه بدانید چگونه و از چه راهی
باید آنرا انجام دهید.
بعنوان یک مثال در دنیای تجارت ؛ شما ممکن است صاحب یک محصول یا خدمات باشید که افراد
دیگری به آن نیاز دارند. پس شما برای فروش محصول خود ؛ باید بتوانید افراد دیگری را آگاه و متقاعد
به خرید؛ نمائید. اقدامات شما بر اساس خواسته هایتان میباشد. بعبارتی ؛شما همان کاری را انجام
میدهید که دوست دارید انجام دهیدو به خواسته اتان برسید.
تلاش برای رسیدن به خواسته خود ؛ بر اساس زور و اجبار و ارعاب ؛کار مشکلی است. ما هیچگاه
روشهای قلدر مابانه را جهت رسیدن به خواسته اتان ؛ توصیه نمیکنیم زیرا اگر هم از اینطریق به
خواسته اتان برسید ؛ زمان آن کوتاه و شما همواره در خطر هستید.
پس چگونه آنچیزی را که میخواهید ؛ میتوانید از طریق دیگران بدست آورید؟ بسیار ساده است. شما
آنچیزیرا که دیگران میخواهند ؛ به آنها بدهید. این رازجاذبه است. حال باید گفت که مردم چه چیزهائی
را میخواهند؟ سلامتی ؛عشق و استقلال مالی در زندگی شخصی؛ جزء خواسته های اساسی مردم است .
اما یکی از مهمترین چیزهائی که هنوز وجود داشته و دست نیافتنی میباشد؛ همان چیزیست که هر کس
مقداربیشتری از آن را داشته باشد؛ موفقتر است و آن ؛ چیزی جز حس شکر گزاری و قدر دانی نمیباشد.
در واقع باید از شخصیکه دارای این حس زیباست؛ همواره تعریف و تمجید کنیم. وقتی شما دارای حس
زیبای قدر دانی و شکرگزاری هستید؛ در واقع یک دلیل خوب ؛ برای زندگی کردن دارید.
شما چطور این حس زیبا را در خود ایجاد میکنید؟ با گفتن و نشاندادن این حس به آنها ؛ همواره قدر دان
آنها هستید. صادقانه و بدون هیچ شرطی. به همه ثابت میکنید که چگونه باید برای یک دریافت خوب؛ و
یا انجام یک کار درست؛ از دیگران تشکر کنید و این حس خوب را به بقیه افراد نیز انتقال میدهید.
شما نمیتوانید حس خوبی را که با تشکر کردن از دیگران در خود ایجاد میکنید؛ در قالب کلمات بازگو
نمائید. ولی اینرا بخوبی میدانید که این حس در درون شما یک حس کاملا واقعی و گرانبهاست.
برای دستیابی به آنچه که میخواهید از طریق قانون جذب بدست آورید ؛ شما باید به دیگران بیاموزید که
کاری را انجام دهند که واقعا از انجام آن لذت میبرند و این حس فوق العاده را در خود نیز تقویت کنید.
بعنوان نمونه در یک کار خیریه ؛ کسی که اهدا کننده است میخواهد سهمی در آینده داشته باشد و با
اهدای خود ؛ ضمن اینکه مورد تقدیر قرار میگیرد یک حس عالی نیز در خودش ایجاد میکند. ) توضیح
: از دیدگاه مسلمانان ؛ اگر نیت کار خیر ؛ الهی باشد ضمن اینکه نام شخص اهدا کننده ماندگار خواهد
بود ؛ از یک اجر معنوی بزرگ نیز برخوردار میگردد.(.
اما تقدیر و تشکر حتما نباید در قالب کلمات باشد. یک لبخند و یا تکان دادن دست ؛ میتواند کافی بوده و
طرفین را شاد نموده و حس خوبی به آنها دهد. این حالت؛ یک فعل و انفعال در هر دو طرف ) اهدا کننده
و در یافت کننده هدیه( ایجاد کرده و بحدی از این حس خوبشان لذت میبرند که ممکن است این عمل خیر
در آینده نیز بارها توسط اهدا کننده تکرار گردد.
بنابراین آنچیزی را که آنها میخواهند برایشان انجام دهید. شما باید اولین کاری که میکنید این باشد که
یک حس مخصوص و توام باقدر دانی به آنها بدهید. آگاه باشید که حسی که به خودتان نیز دست میدهد
باید واقعی باشد. شما باید به عنوان یک انسان ؛ قدر دان کار های دیگران باشیدو فقط از افرادی که
کاری برایتان انجام داده اند تشکر نکنید .
اگر شما با کسی در تعامل بسر میبرید؛ این مهم است که احساسات واقعی خود را طوری به او انتقال
دهید؛ که آنشخص دقیقا در راستای خواسته های شما گام بردارد و آنها را برایتان برآورده کند. ضمن
اینکه از انجام این کارها برای شما ؛ حس خوبی داشته باشد. این مهمترین راه برای دستیابی به اهدافتان
از طریق جذب میباشد.
نگرشی که ما خواهیم داشت باید اینگونه باشد که :
جهان یک آستر است و زمانی که من در آن هستم نیز بسیار دقیق و درست میباشد. در این زمان من هیچ
کار نادرستی انجام نمیدهم . من همه چیز را بدرستی انجام داده ودر یک زمانبندی خاص که من نیزممکن
است از آن چیزی مطلع نباشم این وقایع و اتفاقات رخ میدهد. چیزی غیراز این برای من وجود نخواهد
داشت.
چطور شما درگیر مسائلی میگردید که هیچگونه ارتباطی با شما ندارد؟ قانون جذب یک قانون بزرگ
است . پس دفعه بعدی ؛ خودت را باز یاب.
من باید کاری بکنم هر چند که اشتباه باشد. ولی بهر حال باید خواسته دلم باشد. نباید حرفهای دیگران ؛
روی خواست من تاثیر بگذارد.
تو درخواست خودت را به کائنات داده ای ؛ و جواب آنها به شما اینست که شما در مکانی آنرا با
خوشحالی دریافت میکنی. شما در باره زمان و مکان دریافت ؛ هیچ اطلاعی نخواهید داشت و یا اینکه
چگونه و از کجا میآید؟
به عبارتی اگر شما نگرشی بر مبنای ایمان داشته باشید؛ اینرا خواهید پذیرفت که همه چیز خوبست و
خواسته شما بر آورده میشود. زمانیکه شما واقعا در آن جایگاه هستید؛ مهم نیست که چقدر طول
میکشد. اگر شما میتوانید خواسته اتان را به زبان آورید؛ نباید هرگز نگران موعد بر آورده شدنش
باشید.
شما در واقع هم اکنون با خواسته مورد نظرتان هستید و هیچگونه تاخیری وجود ندارد.
در پناه حق؛ موفق و پیروز باشید
اکبر بنائیان – مرداد 96
چگونه میتوانیم به خواسته هایمان برسیم؟

به اشتراک بگذارید

امتیاز شما به این مطلب

تعداد امتیازها: 0

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh

مطالب مرتبط