سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

استقلال مالی

اژدهای درونت را بیدار کن

اژدهای درونت را بیدار کن

این کتاب "همانگونه که از نامش پیداست " بگونه ای "حرفهای برخاسته از درون
شخصی میباشد که سالیان زیادی را با ناکامی و شکست "پشت سر گذرانده و به ناگاه
با پیش آمدن یک حادثه ناگوار درزندگیش) تصادف شدید با موتور(ونجات معجزه
آسایش" در میابد که باید نگرش خود به توانا ئیهای درونیش را تغییر داده" و با
نگاهی مملو از امید به خدا و سر شار از خوشبینی" به زندگی لبخند زد و درجهت
ساختن رویا های خود "هیچ فرصتی را از دست نداد.
به امید ساختن یک زندگی بهتر توسط تو دوست عزیزم "و جهانی مملو از صفاو
صمیمیت "برای تک تک انسانهای روی این کره خاکی . این بهترین گلهای سرسبد
کائنات.

مشاهده مطلب
میخواهم یک میلیونر باشم

میخواهم یک میلیونر باشم

در10 سال آینده؛ 100 میلیون نفر به ثروتمندان جهان اضافه خواهد شد. چرا تو برنامه ای نداری که یکی از آنها باشی. من با 34 روش عالی توانسته ام میلیونها دلار پول را در زندگیم خلق کنم.این 34 برنامه؛ نگرش و عملکرد شما را؛ راجع به پول و کسب ثروت؛تغییر داده و میتوانید به کمک آنها ؛ راه جریان پول را در زندگی خود باز نموده و آنرا افزایش دهید.      " پیش بسوی میلیونرشدن تو؛ دوست عزیزم

مشاهده مطلب
سرعت  ثروت

سرعت ثروت

چگونه از درآمد کم رهائی  یافته  و به ثروت فراوان برسیم.

مشاهده مطلب