سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

اکبر بنائیان

هنر برخورد با افراد پر چالش و 10 راهکار مقابله با آن

هنر برخورد با افراد پر چالش و 10 راهکار مقابله با آن

افراد پر چالش" به افرادی گفته میشود با ویژگیهای خاص احساسی یا
شخصیتی" که برخورد با دیگران را سخت میکنند.
توانائی مقابله با چنین افرادی" با حفظ یک محیط سالم کاری را" مهارت
برخورد با افراد پر چالش گویند.
معمولا همه ما در زندگی روزمره امان" با چنین افرادی که دچار نوعی آشفتگی
میباشند" برخورد میکنیم. این افراد ممکن است بین همسایگان" همکاران و یا
یکی از فروشندگان محلی باشند. شدت مشکل دار بودن آنها)میزان آشفتگیشان(
به نوع شخص مورد نظر بستگی دارد.افراد پرخاشگر" به نوعی بهتر از
منزویها هستند

مشاهده مطلب
رویا هائی که رویا نیستند - قسمت اول

رویا هائی که رویا نیستند - قسمت اول

این کتاب قسمت اول از مجموعه ارزشمند" رویا هائیکه رویا نیستند" از نوشته های ارزشمند استاد عالیقدر" حسین عباسمنش میباشد. اینجانب" این قسمت را از سایت " گروه تحقیقاتی عباسمنش " تهیه نموده ام. امید آنکه این سخنان دلنشین همانگونه که از جان استاد عزیز برخواسته است" بر دل و روح ما نیز بنشیندو سر آغاز تحولی جدید در راستای موفقیت همه جانبه در زندگی ما باشد. انشا الله

مشاهده مطلب