سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

زندگی

آزمون  سنجش رضایت مندی شما از زندگی

آزمون سنجش رضایت مندی شما از زندگی

آزمونی جهت سنجش میزان رضایتمندی شما اززندگی

مشاهده مطلب
19 درسی که  از زندگی کرم ابریشم آموختم

19 درسی که از زندگی کرم ابریشم آموختم

یک کرم ابریشم " قبل از اینکه به پروانه تبدیل گردد" چندین مرحله از رشدش
را طی میکند. و این حالت تا زمانیکه به شکلی کاملا متفاوت تبدیل گردد" ادامه
میابد. این فرایند" حکمت تکامل تدریجی را بما میآموزد. ودر پایان تکامل" نوید
پرواز را به آن میدهد. ما نیز در زندگی شخصی و کسب وکارمان "برای
پیشرفت و یک رقابت سالم با دیگران " باید هدفمند و باتلاش باشیم.
چیزی که در پایان تکامل زندگی یک کرم ابریشم بوجود میاید" پروانه ای
زیباست.             ریچارد باخ

مشاهده مطلب