سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

مربی

ارزشمندی مشاوران کاری در پیشبرد اهداف

ارزشمندی مشاوران کاری در پیشبرد اهداف

این کتاب راهنمای خوبی جهت یافتن یک مشاور خوب و مطلع جهت راهنمائی و کمک به شما در پیشبرد اهدافتان میباشد.

مشاهده مطلب